شرکت فرتاش داد تأمین کننده و واردکننده تجهیزات آزمایشگاهی، تحقیقاتی و آموزشی

کارگاهها و دوره های آموزش کالیبراسیون


دوره آموزشی مبانی اندازه شناسی و کالیبراسیون عمومی

آشنایی با اندازه شناسی و کالیبراسیون عمومی و مروری بر کالیبراسیون های جنرال در آزمایشگاه و کنترل کیفی دستگاهی

دوره آموزشی کالیبراسیون حجم، الکتروشیمی، جرم

کالیبراسیون دستگاههای حجم سنجی مانند سمپلر، دیسپنسر، بورت دیجیتال، شیشه آلات، ... دستگاههای الکتروشیمی مانند PHمتر، هدایت سنج،... و ترازو

دوره آموزشی کالیبراسیون دما و فشار

کالیبراسیون انواع دماسنج های مقاومتی، پر شده، محیط های دمایی، گیج های فشار، ترنسمیتر و ترنسدیوسر