شرکت فرتاش داد تأمین کننده و واردکننده تجهیزات آزمایشگاهی، تحقیقاتی و آموزشی

تجهیزات اندازه گیری و کنترل خلاء
Vacuum Gauges and Vacuum Controller

سیستم خلاء
سیستم خلاء
سیستم خلاء
سیستم خلاء

علاوه بر پمپ، VACUUBRAND همچنین تولید کننده ابزارهای الکترونیکی پیشرفته و اقتصادی برای اندازه گیری و کنترل خلاء است. این ابزارهای اندازه گیری که دارای دقت بالا و مقاوم در برابر مواد شیمیایی می‌باشند، هدهایی با طول عمر بالا دارند که مجهز به سنسورهای خلاء دیافراگمی سرامیکی برای کاربرد در محدوده وسیعی از خلاء تا 1/0میلی بار است. سنسور خلاء پیرانی هم ترجیحاً برای کاربردهای در محدوده خلاء زیر 10 میلی بار تا 0/001 میلی بار به کار می‌رود. سنسور خلاء جدید پیرانی(3000 VSP) که از پلاستیک و سرامیک ساخته شده است پایداری شیمیایی فوق العاده دارد و مستحکم است. دستگاه های اندازه گیری ATEX هم برای مانیتورینگ خلاء در کاربردهای مهندسی فرآیند به کار می‌روند. فراتر از کنترلر خلاء CVC 3000 که برای تنظیم طیف گسترده‌ای از برنامه‌های کاربردی خلاء به کار می‌رود، تجهیزات ویژه‌ای نیز برای کنترل خلاء و سیستم خنک کننده (برای تراکم بخارات) طراحی و ساخته شده است.

تجهیزات اندازه گیری خلاء
Vacuum Gauges
Measurement Principles
Measuring Range
DVR 2
Ceramic Diaphragm
1080 -1 mbar (hpa) / 810 -1 torr
DVR 3
Ceramic Diaphragm
1080 -1 mbar (hpa) / 810 -1 torr
VACUU-VIEW
Ceramic Diaphragm
1100 -0.1 mbar (hpa) / 825 -1 torrr
VACUU-VIEW Extended
Ceramic Diaphragm-pirani
1100 -0.001 mbar (hpa) / 825 -1 torr
set DCP 3000+VSK 3000
Ceramic Diaphragm
1080 -0.1 mbar (hpa) / 810 -1 torr
set DCP 3000+VSP 3000
Ceramic Diaphragm-pirani-chemically resistant
1000-0.001 mbar (hpa) / 750 -1 torr
تجهیزات کنترل خلاء
Vacuum Gauges
Measurement Principles
Measuring Range
CVC 3000
Ceramic Diaphragm
1080 -0.1 mbar (hpa) / 810 -1 torr
CVC 3000 detect
Ceramic Diaphragm
1080 -0.1 mbar (hpa) / 810 -1 torr