شرکت فرتاش داد تأمین کننده و واردکننده تجهیزات آزمایشگاهی، تحقیقاتی و آموزشی

ثبت اینترنتی درخواست پیش فاکتور کالیبراسیون تجهیزات

در تکمیل درخواست دقت فرمایید. به درخواست های ناقص رسیدگی نمیشود.

راهنما : به ازای هر تجهیز از منوی کشویی انتخاب تجهیز، نام تجهیز خود را انتخاب و مقابل آن تعداد آنرا مشخص و روی دکمه ثبت تجهیز کلیک نمایید. به ازای هر تجهیز، عمل فوق را تکرار نمایید تا هر تجهیز و تعداد آن به لیت تجهیزات اضافه گردد. در پایان و با اتمام لیست تجهیزات، برروی دکمه ارسال درخواست و ثبت نهایی کلیک کنید تا سفارش برای کارشناسان ارسال شود.