شرکت فرتاش داد تأمین کننده و واردکننده تجهیزات آزمایشگاهی، تحقیقاتی و آموزشی

استخدام در شرکت فرتاش داد

شرکت فرتاش داد در راستای پیشبرد هر چه بهتر اهداف سازمانی خود، از بین متقاضیان متخصص، مجرب و متعهد واجد شرایط و جویای کار در زمینه های مرتبط با فعالیت شرکت، استخدام مینماید.

تکمیل فرم استخدام