شرکت فرتاش داد تأمین کننده و واردکننده تجهیزات آزمایشگاهی، تحقیقاتی و آموزشی

اخذ گواهینامه 17025 از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران NACI توسط آزمایشگاه کالیبراسیون شرکت فرتاش داد

آزمایشگاه کالیبراسیون فرتاش داد موفق به اخذ گواهینامه ISO/IEC/17025 از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران NACI گردید.
این آزمایشگاه در سالهای اخیر به عنوان آزمایشگاه کالیبراسیون همکار استاندارد، افتخار خدمت رسانی به مشتریان عزیز را داشت.
فایل گواهینامه های تایید صلاحیت این آزمایشگاه در بخش آزمایشگاه کالیبراسیون قابل مشاهده می باشد.