شرکت فرتاش داد تأمین کننده و واردکننده تجهیزات آزمایشگاهی، تحقیقاتی و آموزشی

فرم استخدام شرکت فرتاش داد

اطلاعات اشتباه و نادرست مورد بررسی قرار نخواهند گرفت. در تکمیل فرم ذیل دقت فرمایید
اطلاعات شخصی
نام و نام خانوادگی:  
کد ملی:  
محل صدور:  
تاریخ تولد:  
ایمیل:  
تلفن همراه:  
تلفن ثابت:  
آدرس محل سکونت:  
اطلاعات تحصیلی
آخرین مدرک تحصیلی:  
نام دانشگاه:  
سال اخذ مدرک:  
اطلاعات شغلی
شرح مختصر و مفید از سوابق شغلی:  
شرح مختصری از توانایی ها و تخصص ها:  
  درستی اطلاعات بالا را تایید می نمایم