شرکت فرتاش داد
تأمین کننده تجهیزات آزمایشگاهی، تحقیقاتی و آموزشی

66429955

66939283

info@fartashdad.com

استخدام در شرکت فرتاش داد

شرکت فرتاش داد در راستای پیشبرد هر چه بهتر اهداف سازمانی خود، از بین متقاضیان متخصص، مجرب و متعهد واجد شرایط و جویای کار در زمینه های مرتبط با فعالیت شرکت، استخدام مینماید.

تکمیل فرم استخدام