شرکت فرتاش داد تأمین کننده و واردکننده تجهیزات آزمایشگاهی، تحقیقاتی و آموزشی

پکیج های پمپاژ روتاری - واحدهای پمپاژ PC3

Rotary pumping package - PC3 Units
واحد پمپاژ روتاری
واحد پمپاژ روتاری

واحد پمپاژ PC3 با روتاری پمپ تیغه‌ای دو مرحله‌ای برای استفاده در آزمایشگاه‌های شیمی طراحی شده است. این واحد دارای یک تله سرد شیشه‌ای در قسمت ورودی، فیلتر ذرات روغن خروجی و متعلقاتی برای انتقال حجم زیادی از بخارات متراکم شده می‌باشد. تله سرد برای افزایش عمر خنک کننده و محافظت در برابر انفجار از داخل طراحی شده است.

Pumping Unit PC3
down to 0.002 mbar
PC3/RZ 2.5
2.3 m3/h
PC3/RZ 6
5.7 m3/h
PC3/RZ 6
8.9 m3/h
Pumping Package
down to 0.002 mbar
RZ 2.5+FO+VS 16
2.3 m3/h
RZ 6+FO+VS 16
5.7 m3/h
RZ 6+FO+VS 16+VACUU-VIEW Extended
5.7 m3/h