شرکت فرتاش داد تأمین کننده و واردکننده تجهیزات آزمایشگاهی، تحقیقاتی و آموزشی

پمپ خلاء روتاری

Rotary vane pumps
پمپ خلاء روتاری
پمپ خلاء روتاری

پمپ‌ روتاری تیغه‌ای نوعاً یك موتور الكتریكی دارد كه مجموعه روتور را که شامل دو تیغه لغزنده با زاویه 180 درجه یا سه تیغه با زاویه 120 درجه بوده و توسط یك فنر به دیواره فشرده می‌شوند، می‌چرخاند و در طی چرخش از صفر تا کمی بیش از 180 درجه، هوا از یك طرف وارد محفظه پمپ می‌شود و پس از گذر از این وضعیت به خارج از پمپ هدایت می‌شود. تیغه‌های پمپ‌های روغنی ، فلزی و تیغه‌های پمپ‌های خشك، كربنی هستند. برای آب‌بندی فضای بین تیغه و دیواره این نوع پمپ‌ هم از یك فیلم نازك روغن استفاده می‌شود. بنابراین قسمتی از این پمپ همیشه در روغن غوطه‌ور است. البته هوای خروجی نیز حاوی مقداری روغن است كه توسط فیلتر تعبیه شده در خروجی پمپ، حذف می‌شود. هر چه آب‌بندی تیغه با بدنه پمپ بهتر باشد، فشار‌های پایین‌تر و خلاء بالاتری قابل دستیابی است.

پمپ‌های روتاری تیغه‌ای دارای دو طراحی تك‌مرحله‌ای و دومرحله‌ای هستند. پمپ‌های تك‌مرحله‌ای ساده‌تر بوده و تنها دارای یك روتور و استاتور می‌باشند. پمپ‌های روتاری در سیستم‌های خلأ پایین و متوسط به تنهایی و یا به همراه پمپ دیگر (برحسب لزوم) به عنوان عامل اصلی پمپاژ به کار می‌روند و در سیستم‌های خلأ بالا و بسیار بالا، نقش پشتیبان و تخلیه‌گر اولیه را ایفا می‌كنند.

RE/RZ
down to 0.2 mbar
down to 0.002 mbar
RE 2.5
2.3 m3/h
RZ 2.5
2.3 m3/h
RE 6
5.7 m3/h
RZ 6
5.7 m3/h
RE 9
8.9 m3/h
RZ 9
8.9 m3/h