واحد آموزش شرکت فرتاش داد

شرکت فرتاش داد ابتدا فعالیتهای آموزشی خود را بعنوان یک شرکت تجاری تأمین کننده تجهیزات آزمایشگاهی ٬ تحقیقاتی ٬ صنعتی و پزشکی ٬ با توجه به نیاز کاربران و مصرف کنندگان خود و به منظور معرفی بهینه تکنولوژی روز دنیا از اوایل دهه 80 شروع کرد .

در ادامه این راه و در راستای اهداف بلند مدت ٬ این شرکت با تأسیس بخش مجزای آموزش در سال 1385 ٬ توانست با ارائه خدمات آموزشی بصورت موازی با سایر بخشهای تجاری خود تا حد زیادی نیاز کارشناسان آزمایشگاههای تحقیقاتی ٬ کنترل کیفی و تشخیص طبی کشور را در خصوص مباحث مربوط به اندازه شناسی و کالیبراسیون دستگاهی تاٴمین کند .

این فعالیتها در راستای ترویج استانداردهای ملی و بین المللی و با عزم و تلاش مدیریت و کادر علمی این شرکت ضمن ارتقاء روز افزون سطح علمی و عملی ٬ از لحاظ کمی نیز به کل کشور گسترش یافت .

امروز به لطف و عنایت پروردگار و تلاش مضاعف مدیریت و کادر مجرب علمی ٬ شرکت فرتاش داد بعنوان یکی از مراکز آموزشی تاٴیید صلاحیت شده و همکار سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ٬ همچنان در تلاش است که بتواند ضمن ارائه خدمات آموزشی گسترده ٬ نیاز کارشناسان آزمایشگاههای کشور عزیزمان را در شاخه فنی و مهندسی و اوزان و مقیاسات برطرف سازد .

پژوهشگاه صنعت نفت
پژوهشگاه شیمی و پلیمر
پژوهشگاه مهندسی ژنتیک
سازمان زمین شناسی
انستیتو پاستور ایران
فرآورده های تزریقی و دارویی
سرم سازی رازی
دانشگاه تربیت مدرس
شرکت آبتوس ایران
شرکت صنعتی زر ماکارون
شرکت پیرکس فن
انجمن آسیب شناسی ایران
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان