شرکت فرتاش داد تأمین کننده و واردکننده تجهیزات آزمایشگاهی، تحقیقاتی و آموزشی

واحد آموزش شرکت فرتاش داد

شرکت فرتاش داد ابتدا فعالیتهای آموزشی خود را بعنوان یک شرکت تجاری تأمین کننده تجهیزات آزمایشگاهی، تحقیقاتی، صنعتی و پزشکی، با توجه به نیاز کاربران و مصرف کنندگان خود و به منظور معرفی بهینه تکنولوژی روز دنیا از اوایل دهه 80 شروع کرد .

در ادامه این راه و در راستای اهداف بلند مدت، این شرکت با تأسیس بخش مجزای آموزش در سال 1385، توانست با ارائه خدمات آموزشی بصورت موازی با سایر بخشهای تجاری خود تا حد زیادی نیاز کارشناسان آزمایشگاههای تحقیقاتی، کنترل کیفی و تشخیص طبی کشور را در خصوص مباحث مربوط به اندازه شناسی و کالیبراسیون دستگاهی تاٴمین کند .

این فعالیتها در راستای ترویج استانداردهای ملی و بین المللی و با عزم و تلاش مدیریت و کادر علمی این شرکت ضمن ارتقاء روز افزون سطح علمی و عملی، از لحاظ کمی نیز به کل کشور گسترش یافت .

امروز به لطف و عنایت پروردگار و تلاش مضاعف مدیریت و کادر مجرب علمی، شرکت فرتاش داد بعنوان یکی از مراکز آموزشی تاٴیید صلاحیت شده و همکار سازمان ملی استاندارد، همچنان در تلاش است که بتواند ضمن ارائه خدمات آموزشی گسترده، نیاز کارشناسان آزمایشگاههای کشور عزیزمان را در شاخه فنی و مهندسی و اوزان و مقیاسات برطرف سازد .