شرکت فرتاش داد تأمین کننده و واردکننده تجهیزات آزمایشگاهی، تحقیقاتی و آموزشی

واحد آموزش شرکت فرتاش داد

شرکت فرتاش داد ابتدا فعالیتهای آموزشی خود را بعنوان یک شرکت تجاری تأمین کننده تجهیزات آزمایشگاهی ٬ تحقیقاتی ٬ صنعتی و پزشکی ٬ با توجه به نیاز کاربران و مصرف کنندگان خود و به منظور معرفی بهینه تکنولوژی روز دنیا از اوایل دهه 80 شروع کرد .

در ادامه این راه و در راستای اهداف بلند مدت ٬ این شرکت با تأسیس بخش مجزای آموزش در سال 1385 ٬ توانست با ارائه خدمات آموزشی بصورت موازی با سایر بخشهای تجاری خود تا حد زیادی نیاز کارشناسان آزمایشگاههای تحقیقاتی ٬ کنترل کیفی و تشخیص طبی کشور را در خصوص مباحث مربوط به اندازه شناسی و کالیبراسیون دستگاهی تاٴمین کند .

این فعالیتها در راستای ترویج استانداردهای ملی و بین المللی و با عزم و تلاش مدیریت و کادر علمی این شرکت ضمن ارتقاء روز افزون سطح علمی و عملی ٬ از لحاظ کمی نیز به کل کشور گسترش یافت .

امروز به لطف و عنایت پروردگار و تلاش مضاعف مدیریت و کادر مجرب علمی ٬ شرکت فرتاش داد بعنوان یکی از مراکز آموزشی تاٴیید صلاحیت شده و همکار سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ٬ همچنان در تلاش است که بتواند ضمن ارائه خدمات آموزشی گسترده ٬ نیاز کارشناسان آزمایشگاههای کشور عزیزمان را در شاخه فنی و مهندسی و اوزان و مقیاسات برطرف سازد .