شرکت فرتاش داد تأمین کننده و واردکننده تجهیزات آزمایشگاهی، تحقیقاتی و آموزشی

اتوکلاو نیمه صنعتی FVA2/A1

مشخصات دستگاه

دارای 15 برنامه مختلف جهت استریل نمودن انواع لوازم و امکانات مختلف جهت آزمایشگاه های مربوط به صنایع دارویی و غذایی است که در ظرفیت های 75 و 140 لیتری ارائه می شود و همچنین دارای برنامه های مختلف به منظور مستندسازی کلیه فعالیت ها بر اساس اصول FDA GMP و GLP با امکان پذیرش امکانات جانبی متعدد، جهت کارایی بهتر دستگاه و منطبق سازی آن با توجه به نیاز آزمایشگاههای مختلف می باشد.
کنترولر با صفحه LCD بزرگ حساس به لمس از نوع گرافیکال، پمپ وکیوم و امکان انتخاب حالت های پری یا پست وکیوم، کارایی سیستم را در جهت استریل نمودن لوازم متخلخل و نفوذ بخار به داخل منافذ بیشتر می کند و راندمان استریلیزاسیون را متعاقبا افزایش خواهد داد.
از دیگر امکانات این سری می توان به داشتن برنامه اختصاصی به منظور کالیبراسیون سیستم، امکان نمایش کلیه اطلاعات مربوط به دما و فشار در هر مرحله از یک سیکل به صورت نمودار، ذخیره سازی اطلاعات حداقل 10 سیکل کامل در حافظه با امکان بازنگری یا چاپ اطلاعات، مجهز به چاپگر.فایل های مربوطه :