شرکت فرتاش داد تأمین کننده و واردکننده تجهیزات آزمایشگاهی، تحقیقاتی و آموزشی

کنداکتیومتر رومیزی GLP 31

مشخصات دستگاه

مدل رومیزی، طراحی شده بر طبق اصول GLP
با منوی پیشرفته
مجهز به همزن مغناطیسی و مورد کاربرد در کلیه مراکز با حساسیت بالا نسبت به اندازه گیری است.
حافظه دستگاه را یک نرم افزار توانمند که قابلیت اندازه گیری در دوحالت ساده (Functional) و پیشرفته (Advanced) مانند آنچه در مورد pH مترها دیدیم، تشکیل داده است.
محدوده اندازه گیری آن به طور متوسط از 0.001μS/cm تا 1000mS/cm متغیر بوده که این محدوده با استفاده از سل با ثاب تهای مختلف نیز تغییر می نماید.
جهت اندازه گیری نمونه های دارای هدایت بالا، از الکترود یا سل هایی با ثابت بالاتر مثل 10 استفاده می شود، این در حالی است که دستگاه با سل ثابت حدود 1 توانایی اندازه گیری هدایت در محدوده 2 میکرو زیمنس تا 30 میلی زیمنس را خواهد داشت.
دقت شود جهت اندازه گیری مقادیر خیلی پایین هدایت نیاز به سل با ثابت 0.1 می باشد.فایل های مربوطه :