شرکت فرتاش داد تأمین کننده و واردکننده تجهیزات آزمایشگاهی، تحقیقاتی و آموزشی

کنداکتیومتر رومیزی Basic 30

مشخصات دستگاه

مدل رومیزی با کاربرد بسیار آسان و کیفیت بالا و قابلیت تغییر زبان، به همراه همزن مغناطیسی با امکان کنترل توسط خود دستگاه میباشد.
منوی فعال با دو حالت اندازه گیری به صورت Stability و Continuous با مشخصات عنوان شده در pH مترهای رومیزی + Basic 20 است.
امکان کالیبراسیون حتی با یک بافر استاندارد، توانایی اندازه گیری هدایت در محدوده وسیع از S/cm 0.01 تا 500mS/cm بر اساس نوع سل مصرفی وجود دارد.
این مدل قابلیت تغییر واحد اندازه گیری به طور خودکار در عمل اندازه گیری و کالیبراسیون به طوری که سیستم قادر به انتخاب مقیاس و واحد مناسب با بهترین رزولوشن در هنگام استفاده از سلهای متفاوت را داشته باشد و همچنین برنامه ریزی مدت زمان اعتبار کالیبراسیون و دریافت پیام در هنگام انقضای آن را دارد.
معمولًا سل ها همراه پروب حرارتی جهت تصحیح دمای محلول در مقادیر اندازه گیری شده بوده، در غیر این صورت وارد کردن دمای محلول به صورت دستی در صورت نیاز امکانپذیر است.
علاوه بر هدایت، می توان میزان شوری یا Salinity را در محدوده 5.85mg/l تا 311.1g/l اندازه گیری کرد.فایل های مربوطه :