شرکت فرتاش داد تأمین کننده و واردکننده تجهیزات آزمایشگاهی، تحقیقاتی و آموزشی

کیت 50 تستی IM

مشخصات دستگاه

کیت IM جهت تشخیص بیماری مونو نوکلئوز عفونی، جداسازی آنتی بادی های هتروفیل در سرم انسان به کار می رود.فایل های مربوطه :