شرکت فرتاش داد تأمین کننده و واردکننده تجهیزات آزمایشگاهی، تحقیقاتی و آموزشی

کیت 100 تستی ASO

مشخصات دستگاه

جهت تشخیص Anti–Streptolysin O متعاقب عفونت های استوپتوکوکی در سرم انسان به کار می رود و دارای Detection Limit: 200 IU/ml است.فایل های مربوطه :