شرکت فرتاش داد تأمین کننده و واردکننده تجهیزات آزمایشگاهی، تحقیقاتی و آموزشی

کرنومتر رومیزی Mesotron

مشخصات دستگاه

کرنومتر عقربه ای رومیزی با صفحه بزرگ نمایش 60-0 ثانیه و 60-0 دقیقه در لبه خارجی و نیز 100-0 دقیقه در لبه داخلی
با امکان نمایش ارقام در تاریکی
بدلیل اندازه و کارایی در فدراسیون های ورزشی به ساعت کشتی معروف است