شرکت فرتاش داد تأمین کننده و واردکننده تجهیزات آزمایشگاهی، تحقیقاتی و آموزشی

هندی استپ الکترونیکی

مشخصات دستگاه

یک دیسپنسر تمام اتوماتیک میکروپروسسوری بوده که مانند Handy Step نیازی به بطری نداشته و از نو کهای سرنگی PD-tips جهت توزیع مایعات استفاده می نماید. با استفاده از این نوک ها قادر به فعالیت در محدوده 1 میکرولیتر تا 50 میلی لیتر خواهد بود.
در منوی Handy Step الکترونیک، سه حالت عملکردی مجزا به شکل زیر طراحی شده است:
-Dispensing در این حالت می توان با اتصال هر نوک به طور کامل آن را پر از محلول و در دفعات متعدد قابل برنامه ریزی و توزیع نمود.
-Auto Dispensing عملکرد این حالت مشابه حالت قبلی است با این تفاوت که دیسپنسر، قادر به محاسبه میانگین مجموع زمان سه عمل توزیع متوالی می باشد که نهایتاً با فشار یک دکمه عمل توزیع با این فاصله زمانی به صورت اتوماتیک انجام می گیرد.
-Pipetting در این حالت عملکردی می توان به دفعات محلو لها را به میزان برنامه ریزی شده توسط کاربر، آسپیره و تخلیه نمود. سرعت مکش و تخلیه نیز در هر حالت قابل برنامه ریزی و تغییر است.
هندی استپ الکترونیک دارای شارژر پایه ای مخصوص و یک سری نوک PD-tips می باشد.فایل های مربوطه :